Θήκη λογαριασμού-ζάχαρης-σταχτοδοχείο χάλκινο χρώμα